BLOG ZAJÍMAVOSTÍ ZE VŠECH OBLASTÍ UDRŽITELNOSTI     (RE-USE, RECYCLING, UPCYCLING)

TADY NAJDETE ZAJÍMAVOSTI NEJEN V OBLASTI UPCYKLOVANÉ MÓDY. KOLEM NÁS JE TOTIŽ SPOUSTA VĚCÍ, KTERÉ SE DAJÍ ZNOVU A ZNOVU POUŽÍT, ČILI RE-USE. A TAKÉ SPOUSTU VĚCÍ A MATERIÁLÚ, KTERÉ SE DAJÍ RECYKLOVAT ČILI RECYCLE, A SPOUSTU ZBYTKOVÉHO ODPADU, ZE KTERÉHO SE DAJÍ VYROBIT KRÁSNÉ, VTIPNÉ A OKU LAHODÍCÍ PŘEDMĚTY, ČILI UPCYCLE.

Termín "downcyklace" se obecně používá k popisu procesu, při kterém se materiály recyklují do produktů nižší kvality než původní. Na rozdíl od "recyklace", která zahrnuje přeměnu odpadních materiálů na nové produkty s podobnou nebo vyšší hodnotou, downcyklace je obvykle spojena s degradací materiálů, snížení jeho původní užitné hodnoty.

Upcyklace je proces transformace odpadního materiálu, starých věcí nebo zbytečných předmětů na nový výrobek nebo materiál s vyšší hodnotou. Při upcyklaci se zachovává a zvyšuje estetická, funkční nebo kulturní hodnota původního materiálu, čímž se zabraňuje jeho konverzi na odpad.

Recyklace je proces zpracování odpadu nebo použitých materiálů za účelem vytvoření nových produktů nebo surovin. Při recyklaci se odpadní materiál sbírá, třídí, zpracovává a transformuje, aby mohl být znovu využit.

Re-use (znovupoužití) je koncept nebo praxe, která zahrnuje opakované využití věcí nebo materiálů místo jejich vyhození nebo recyklace. Jedná se o způsob minimalizace odpadu a zdrojové úspory prostřednictvím prodloužení životního cyklu produktů.

Ekologický otisk, také známý jako ekologický stopa, je měřítko, které se používá k vyhodnocování a kvantifikaci environmentálního dopadu lidské činnosti na planetu Zemi. Měří, jakým způsobem naše činnosti ovlivňují spotřebu přírodních zdrojů a schopnost ekosystémů absorbujících a zpracovávajících odpady a emise.

Dnes 24. 4. 2023 si připomínáme tragédii , kdy se zřítila v Bangladéši budova, kde sídlily výroby velkých oděvních firem a ve které při této katasrtrofě zemřely stovky textilních dělníků a švadlen. Je to velmi významné datum, protože představuje milník, kdy se veřejnost začala dozvídat pravdivé informace o tom, jak vzniká oblečení které si za pár...

Pamatujte, že netradiční dárek by měl odpovídat zájmům a osobnosti muže, kterého obdarováváte a zároveň mu poskytnout nový a vzrušující zážitek. Ocení samozřejmě nejvíce Vaši znalost o jeho osobě :)