Co je to re-use?

19.05.2023

Re-use (znovupoužití) je koncept nebo praxe, která zahrnuje opakované využití věcí nebo materiálů místo jejich vyhození nebo recyklace. Jedná se o způsob minimalizace odpadu a zdrojové úspory prostřednictvím prodloužení životního cyklu produktů.

Re-use se zaměřuje na využití věcí opakovaně bez nutnosti jejich zpracování nebo transformace na nový produkt. To může zahrnovat opravu poškozených věcí, převedení věci na jiný účel, sdílení a půjčování věcí nebo prodej použitých věcí.

Cílem re-use je snížit spotřebu nových surovin a energie, snížit výrobu odpadu a minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. Představuje důležitou složku udržitelného životního stylu             a přispívá ke snižování ekologického otisku.