Co je to recyklace?

20.05.2023

Recyklace je proces zpracování odpadu nebo použitých materiálů za účelem vytvoření nových produktů nebo surovin. Při recyklaci se odpadní materiál sbírá, třídí, zpracovává a transformuje, aby mohl být znovu využit.

Recyklace má za cíl snížit objem odpadu, minimalizovat spotřebu nových surovin a energie a snižovat negativní dopady na životní prostředí. Proces recyklace se liší v závislosti na druhu materiálu, který se recykluje, a může zahrnovat různé techniky a metody, jako je tavení, mletí, čištění a další.

Příklady recyklovatelných materiálů zahrnují papír, plast, sklo, kovy a textilie. Po zpracování se tyto materiály mohou stát surovinou pro výrobu nových výrobků nebo sloužit jako alternativa k novým surovinám.

Recyklace je důležitým prvkem udržitelného nakládání s odpady a pomáhá snižovat negativní dopady na životní prostředí, zachovávat zdroje a podporovat obnovitelnost materiálů.