Co je udržitelná móda?

22.05.2023

Hlavními principy udržitelné módy jsou:

  • Snížení environmentálního dopadu: Udržitelná móda se snaží minimalizovat spotřebu přírodních zdrojů, snížit emise skleníkových plynů a dalších škodlivých látek, a omezit množství odpadu a znečištění vznikajícího v průběhu výroby a používání oděvů.
  • Etická práce a lidská práva: Udržitelná móda klade důraz na zajištění důstojných pracovních podmínek pro zaměstnance v oděvním průmyslu, dodržování lidských práv a odměňování pracovníků spravedlivě. To zahrnuje například zákaz dětské práce, dostatečné mzdy, bezpečné pracovní podmínky a dodržování pracovních práv.
  • Kvalita a dlouhá životnost produktů: Udržitelná móda podporuje výrobu vysoce kvalitních oděvů, které jsou navrženy tak, aby vydržely dlouho a odolaly módním trendům. Tím se snižuje potřeba častého nahrazování oděvů a odpadu.
  • Obnova a recyklace: Udržitelná móda podporuje opětovné využití a recyklaci materiálů. To může zahrnovat používání recyklovaných materiálů při výrobě oděvů, opravu a renovaci starých kousků, a také recyklaci oděvů na konci jejich životnosti.

Cílem udržitelné módy je přispět k snížení negativního dopadu módního průmyslu na životní prostředí a lidská práva, podporovat transparentnost a vytvářet dlouhodobě udržitelný a odpovědný přístup k módnímu průmyslu.