SVĚTOVÝ DEN UPCYKLACE

24.06.2023

Co je Ucycling Day, kdy a kde vznikl a proč bychom ho měli slavit?

Zatímco termín "Upcycling" je dobře znám a popisuje proces přeměny odpadních materiálů na produkty s vyšší hodnotou, termín "Upcycling Day" je specifickým událostí spojenou s upcyklováním.

Upcycling Day je mezinárodní den, který se slaví 24.6. a propaguje upcyklaci a kreativní využití odpadních materiálů. Tento den slouží k osvětě a podpoře upcyklování jako udržitelného způsobu nakládání s odpady a snižování environmentálního dopadu.

Tato událost získává na popularitě a probíhá na různých místech po celém světě. Každoročně je spojen s různými akcemi a událostmi, jako jsou workshopy, výstavy, soutěže a přednášky, které mají za cíl informovat a inspirovat lidi k upcyklování i recyklaci.

Lidé by měli slavit Upcycling Day, protože to přináší několik výhod:

  • Udržitelnost: Upcyklování přispívá k udržitelnému nakládání s odpady a snižování množství odpadu, který končí na skládkách nebo je spalován. Tím se snižuje environmentální zátěž a efektivnější využívání zdrojů.
  • Kreativita a inovace: Upcyklování podporuje kreativitu a inovace. Přeměna odpadních materiálů na nové produkty vyžaduje myšlení mimo tradiční hranice a otevírá prostor pro nové designové a umělecké přístupy.
  • Osvěta a vzdělávání: Upcycling Day slouží k informování a vzdělávání veřejnosti o významu a technikách upcyklování. Lidé se dozvídají, jak mohou sami přispět k udržitelnosti a kreativnímu využití zdrojů prostřednictvím upcyklování.
  • Komunitní angažovanost: Upcycling Day může spojovat komunity a lidi, kteří sdílí zájem o udržitelnost a kreativitu. Společné oslavy a akce mohou vést ke vzniku nových spojení a sdílení nápadů a zkušeností.
  • Zdůraznění ekonomických výhod: Upcyklace může mít ekonomické výhody, jako jsou úspory nákladů a vytváření pracovních míst. Oslavou Upcycling Day se otevírá ekonomický potenciál upcyklačního průmyslu a je povzbuzením pro místní řemeslníky, designéry a podniky, které se zaměřují na přeměnu materiálů.

Celkově vzato je oslava Upcycling Day způsob, jak rozpoznat a ocenit pozitivní dopad upcyklace na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Povzbuzuje jednotlivce, aby přehodnotili své vzorce spotřeby, omezili produkci odpadu , zamysleli se například nad neudržitelností rychlé módy      a přijali udržitelné a kreativní alternativy.