Co je ekologický otisk, neboli ekologická stopa?

18.05.2023

Ekologický otisk, také známý jako ekologický stopa, je měřítko, které se používá k vyhodnocování            a kvantifikaci environmentálního dopadu lidské činnosti na planetu Zemi. Měří, jakým způsobem naše činnosti ovlivňují spotřebu přírodních zdrojů a schopnost ekosystémů absorbujících a zpracovávajících odpady a emise.

Ekologický otisk zohledňuje množství plochy biologicky produktivní půdy a vody, kterou potřebujeme pro naše způsoby života a produkci, jakož i pro absorbci vyprodukovaných odpadů a emisí. Zahrnuje spotřebu energie, vody, potravin, surovin, plochu pro infrastrukturu a emise skleníkových plynů.

Měření ekologického otisku nám pomáhá porozumět a kvantifikovat, jak naše činnosti přispívají             k ekologické nerovnováze a vyčerpávání přírodních zdrojů. Pomáhá nám uvědomit si důsledky našeho životního stylu a podporuje hledání udržitelnějších a ekologicky šetrných alternativ a opatření. Snížení ekologického otisku je klíčovým cílem pro dosažení udržitelnosti a ochrany životního prostředí.