KABINET KURIOZIT

"I'M NOT STRANGE, WEIRD, OFF, NOR CRAZY, MY REALITY IS JUST DIFFERENT FROM YOURS."

"NEJSEM DIVNÝ, PODIVNÝ, VYPNUTÝ, ANI BLÁZEN, MOJE REALITA JE PROSTĚ ODLIŠNÁ OD TÉ TVÉ."
Lewis Carroll 

Bob

Sea

Milada

Sisters